ReadyPlanet.com
dot
dot
อ่านหนังสือพิมพ์ประจำวัน
dot
bulletดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน
dot
ดาวน์โหลดตัวอย่าง ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มติธรรมดา 7 วัน
dot
bulletเพื่อรับรองงบการเงินประจำปี
bulletเพื่อแก้ไขกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ
bulletอนุมัติจ่ายปันผล
dot
ดาวน์โหลดตัวอย่าง ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มติพิเศษ 14 วัน
dot
bulletย้ายสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด
bulletเพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์
bulletแก้ไขข้อบังคับบริษัท
bulletแก้ไขชื่อ และ ตราประทับ
bulletแก้ไขรอบบัญชีบริษัท
bulletเพื่อเพิ่มทุนบริษัท
bulletเพื่อลดทุนบริษัทจำกัด
bulletประกาศลดทุนบริษัทจำกัด
bulletลงมติเลิกบริษัท
bulletประกาศเลิกบริษัท
bulletอนุมัติเสร็จการชำระบัญชี
bulletจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
bulletแปรสภาพห้างฯเป็นบริษัท
bulletควบบริษัท
dot
เวบไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletบริการทำบัญชี
bulletปิดงบการเงิน
bulletรับทำบัญชีกรุงเทพ
bulletสำนักงานบัญชีกรุงเทพ
bulletบริการจดทะเบียนบริษัท
bulletรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
bulletเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
dot
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร

dot


 ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์


แก้ไขชื่อ และ ตราประทับ

ตัวอย่างประกาศแก้ไขชื่อ ตราบริษัท.doc

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ[DATANEWS BUSINESS DAILY] <br>

9/55-56 หมู่บ้าน นลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-8533797-8, 085-055-9306, 087-7158-099 ,081-6185239 , 093-1245048 , 097-0297515 Fax. 02-6661991
www.datanews9.com
E-Mail : pjbusiness@gmail.com Line ID : PJBUSINESS
+รับลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น +ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น+ โฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น+ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น +หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น