dot dot
dot
ตัวอย่างหนังสือพิมพ์
dot
bulletชมหนังสือพิมพ์
dot
ตัวอย่าง ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มติธรรมดา
dot
bulletเพื่อรับรองงบการเงิน
bulletเพื่อแก้ไขกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ
dot
ตัวอย่าง ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มติพิเศษ
dot
bulletย้ายสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด
bulletเพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์
bulletแก้ไขชื่อ ข้อบังคับ รอบบัญชี
bulletเพื่อเพิ่มทุนบริษัท
bulletเพื่อลดทุนบริษัทจำกัด
bulletประกาศลดทุนบริษัทจำกัด
bulletลงมติเลิกบริษัท
bulletประกาศเลิกบริท
bulletอนุมัติงบ ณ วันเลิก
bulletอนุมัติการชำระบัญชี
bulletจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
bulletแปรสภาพห้างฯเป็นบริษัท
dot
เวบไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletบริการทำบัญชี
bulletปิดงบการเงิน
bulletรับทำบัญชีกรุงเทพ
bulletสำนักงานบัญชีกรุงเทพ
bulletบริการจดทะเบียนบริษัท
bulletรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
bulletเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
dot
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร

dot


 ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ยินดีต้อนรับสู่ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ให้บริการ รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า ออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี เปลี่ยนห้างเป็นบริษัท ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อม ลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ประกาศอื่นๆ ราคาไม่แพง เชื่อถือได้ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลข 

 

02-7356862-4 , 085-0559306 , 081-6185239 , 087-7158099 , 093-1245048 , 097-0297515

 

 

 

สสช298/2552

   ISSN 1906 - 5426

 

 

***ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอลงโฆษณา***

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอจองโฆษณา

 

 ขอแนะนำ  ให้พิมพ์ประกาศใช้ขนาดตัวอักษร ตัวหนา ขนาด 18 

ประกาศของท่านจะได้ชัดเจน

  

 

 

 หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

โฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เชิญประชุมผู้ถือหุ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ[DATANEWS BUSINESS DAILY] <br>

314/292 ซอยรามคำแหง 76 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-7356862-4 , 081-6185239 , 085-0559306 , 087-7158099 แฟ็กซ์ 02-7356865 , 02-7356856
www.datanews9.com
email : pjbusiness@gmail.com
รับลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น