ReadyPlanet.com
dot dot
dot
อ่านหนังสือพิมพ์ประจำวัน
dot
bulletดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ประจำวัน
dot
ดาวน์โหลดตัวอย่าง ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มติธรรมดา 7 วัน
dot
bulletเพื่อรับรองงบการเงินประจำปี
bulletเพื่อแก้ไขกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ
dot
ดาวน์โหลดตัวอย่าง ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มติพิเศษ 14 วัน
dot
bulletย้ายสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด
bulletเพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์
bulletแก้ไขข้อบังคับบริษัท
bulletแก้ไขชื่อ และ ตราประทับ
bulletแก้ไขรอบบัญชีบริษัท
bulletเพื่อเพิ่มทุนบริษัท
bulletเพื่อลดทุนบริษัทจำกัด
bulletประกาศลดทุนบริษัทจำกัด
bulletลงมติเลิกบริษัท
bulletประกาศเลิกบริษัท
bulletอนุมัติเสร็จการชำระบัญชี
bulletจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
bulletแปรสภาพห้างฯเป็นบริษัท
dot
เวบไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletบริการทำบัญชี
bulletปิดงบการเงิน
bulletรับทำบัญชีกรุงเทพ
bulletสำนักงานบัญชีกรุงเทพ
bulletบริการจดทะเบียนบริษัท
bulletรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
bulletเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
dot
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร

dot


 ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ยินดีต้อนรับสู่ หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ 

         หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  ให้บริการ รับลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า กรรมการออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี แปรสภาพห้างเป็นบริษัท ประกาศจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร งบดุลบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  บริษัทประกันภัย บริษัทจำกัด (มหาชน) ไถ่ถอนจำนอง ประกาศให้ลูกค้ามารับของที่ซ่อม ลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ ประกาศอื่นๆ ราคาไม่แพง เชื่อถือได้  ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลข   

 

02-8533797-8 , 085-0559306 , 087-7158099 , 093-1245048 

097-0297515 , 081-6185239 

แฟกซ์ 02-6661991  

Email : pjbusiness@gmail.com 

 

 

 

 

**ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอลงโฆษณา**  

 

 ขอแนะนำ  ให้พิมพ์ประกาศใช้ขนาดตัวอักษร ตัวหนา

ขนาด 18 นิ้ว ประกาศของท่านจะได้ชัดเจน

  

คำถามที่พบบ่อย                     

 

               

        1. คำถาม หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ ได้จดทะเบียนเป็นหนังสือพิมพ์ถูกต้องหรือไม่   

            ตอบคำถาม  หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ ได้จดแจ้งการพิมพ์ถุกต้อง เลขใบอนุญาตเลขที่

          สสช 298/2552 และ ISSN 1906-5426

 

       2. คำถาม ทำไมหนังสือพิมพ์ เป็นขนาด A4 

          ตอบคำถาม  เราขออนุญาตจัดพิมพ์เป็นแผ่น ดังนั้นจึงสามารถเป็น A4 ได้ และขนาด A4 จะสะดวก

          ในการเก็บรักษามากกว่า 

     

       3. คำถาม แล้วใช่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นหรือไม่ สามารถลงได้ทั่วประเทศหรือไม่ 

          ตอบคำถาม  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หมายถึง หนังสือพิมพ์ที่มีวางจำหน่ายในท้องถิ่นนั้น

          ซึ่งหนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เปิดให้ดาวน์โหลดและสั่งซื้อได้ทั่วประเทศ จึงเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

          ที่สามารถลงประกาศได้ทั่วประเทศเช่นกัน

 

       

   ตัวอย่างหนังสือพิมพ์ เล่มจริงที่ลูกค้าจะได้รับ    

 

  

 

                             


 

 

                                    

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ[DATANEWS BUSINESS DAILY] <br>

9/55-56 หมู่บ้าน นลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-8533797-8, 085-055-9306, 087-7158-099 ,081-6185239 , 093-1245048 , 097-0297515 Fax. 02-6661991
www.datanews9.com
E-Mail : pjbusiness@gmail.com Line ID : PJBUSINESS
+รับลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น+ ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น+โฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น +เชิญประชุมผู้ถือหุ้น +หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น