dot
dot
ตัวอย่างหนังสือพิมพ์
dot
bulletชมหนังสือพิมพ์
dot
ตัวอย่าง ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มติธรรมดา
dot
bulletเพื่อรับรองงบการเงิน
bulletเพื่อแก้ไขกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ
dot
ตัวอย่าง ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มติพิเศษ
dot
bulletย้ายสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด
bulletเพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์
bulletแก้ไขชื่อ ข้อบังคับ รอบบัญชี
bulletเพื่อเพิ่มทุนบริษัท
bulletเพื่อลดทุนบริษัทจำกัด
bulletประกาศลดทุนบริษัทจำกัด
bulletลงมติเลิกบริษัท
bulletประกาศเลิกบริท
bulletอนุมัติงบ ณ วันเลิก
bulletอนุมัติการชำระบัญชี
bulletจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
bulletแปรสภาพห้างฯเป็นบริษัท
dot
เวบไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletบริการทำบัญชี
bulletปิดงบการเงิน
bulletรับทำบัญชีกรุงเทพ
bulletสำนักงานบัญชีกรุงเทพ
bulletบริการจดทะเบียนบริษัท
bulletรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
bulletเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
dot
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร

dot


 ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์


วิธีการลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการและขั้นตอน ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้            

                     

        

1

เลือกวันลงประกาศ และ ส่งประกาศมาให้ทางหนังสือพิมพ์                       

ด้ที่  แฟ็กซ์  02-6661991

หรือ email : pjbusiness@gmail.com 

 

หมายเหตุ  ขอแนะนำ ให้พิมพ์ประกาศใช้ขนาดตัวอักษร 

ตัวหนา ขนาด 18 นื้ว ประกาศของท่านจะได้ชัดเจน

 

2

แจ้ง ระบุที่จัดส่งหนังสือพิมพ์  ,   ใบเสร็จรับเงิน

 

3

โอนเงิน 214 บาท สำหรับลูกค้ากรุงเทพและปริมณฑล  

โอนเงิน 246.10 บาท สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

          

4

ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ 

แฟ็กซ์ 02-6661991 

หรือ   email : pjbusiness@gmail.com

        

        Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ[DATANEWS BUSINESS DAILY] <br>

9/55-56 หมู่บ้านนลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-8533797-8, 085-055-9306, 087-7158-099 ,081-6185239 , 093-1245048 , 097-0297515 Fax. 02-6661991
www.datanews9.com
E-Mail : pjbusiness@gmail.com Line ID : PJBUSINESS
+รับลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น +ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น+ โฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น+ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น +หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น