dot
dot
ตัวอย่างหนังสือพิมพ์
dot
bulletชมหนังสือพิมพ์
dot
ตัวอย่าง ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มติธรรมดา
dot
bulletเพื่อรับรองงบการเงิน
bulletเพื่อแก้ไขกรรมการ หรือ อำนาจกรรมการ
dot
ตัวอย่าง ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มติพิเศษ
dot
bulletย้ายสำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด
bulletเพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์
bulletแก้ไขชื่อ ข้อบังคับ รอบบัญชี
bulletเพื่อเพิ่มทุนบริษัท
bulletเพื่อลดทุนบริษัทจำกัด
bulletประกาศลดทุนบริษัทจำกัด
bulletลงมติเลิกบริษัท
bulletประกาศเลิกบริท
bulletอนุมัติงบ ณ วันเลิก
bulletอนุมัติการชำระบัญชี
bulletจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
bulletแปรสภาพห้างฯเป็นบริษัท
dot
เวบไซต์ที่น่าสนใจ
dot
bulletบริการทำบัญชี
bulletปิดงบการเงิน
bulletรับทำบัญชีกรุงเทพ
bulletสำนักงานบัญชีกรุงเทพ
bulletบริการจดทะเบียนบริษัท
bulletรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
bulletเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
dot
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร

dot


 ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์


วิธีการลงโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีการและขั้นตอน ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้            

                     

        

1

เลือกวันลงประกาศ และ ส่งประกาศมาให้ทางหนังสือพิมพ์                       

ด้ที่  แฟ็กซ์  02-7356865 , 02-7356856

หรือ email : pjbusiness@gmail.com 

 

หมายเหตุ  ขอแนะนำ ให้พิมพ์ประกาศใช้ขนาดตัวอักษร 

ตัวหนา ขนาด 18 นื้ว ประกาศของท่านจะได้ชัดเจน

 

2

แจ้ง ระบุที่จัดส่งหนังสือพิมพ์  ,   ใบเสร็จรับเงิน

 

3

โอนเงิน 214 บาท สำหรับลูกค้ากรุงเทพและปริมณฑล  

โอนเงิน 246.10 บาท สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด

          

4

ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน มาที่ 

แฟ็กซ์ 02-7356865 , 02-7356856 

หรือ   email : pjbusiness@gmail.com

        

        Copyright © 2010 All Rights Reserved.

 หนังสือพิมพ์ ข้อมูลธุรกิจ[DATANEWS BUSINESS DAILY] <br>

314/292 ซอยรามคำแหง 76 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 02-7356862-4 , 081-6185239 , 085-0559306 , 087-7158099 แฟ็กซ์ 02-7356865 , 02-7356856
www.datanews9.com
email : pjbusiness@gmail.com
รับลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น